Ivana Trump neće reći ni ime Marla Maples

Nemojte pitati predsjedničku prvu suprugu o njegovom drugom supružniku ...