'Prijatelji' su Davida Schwimmera sakrili od svijeta

Otkrio je da su joj trebale godine da se 'prilagode' da postanu velika zvijezda.