Rođendan državnog kluba CC Sabathia pretvorio se u vegas vele

Instalirane su luksuzne kabine, s cigarama, pecivima od jastoga, pizzama i ostalim dobrotama.